Услуги

Правни и административни консултации, свързани с планирането, изпълнението и реализацията на инвестиционните инициативи.
Проучване и проектиране до разрешение за строеж.


        Разработка и изпълнение на подробни устройствени планове.

        Архитектурни проекти

        Тахиметрични снимки.

        Геоложки проучвания

        Конструктивни проекти

        Ел. проекти

        ВиК проекти

        Проекти за вертикална планировка

        Проекти за озеленяване

        Проекти за отопление и вентилация

        Топлотехнически експертизи.

        Проекти за организация на движението

        Проекти по безопасност и здраве

        Вътрешно архитектурни решения и обзавеждане.

Строителство

        Груб строеж

        Довършителни работи в построените от дружеството имоти

        Вертикална планировка.

Контрол и надзор в съответните етапи на проектирането и строителството.

Цялата гама от услуги извършваме с любезното съдействие на нашите коректни партньори.


Услуги
Контакти
Адрес: Варна 9000
             ул."Бели лилии" 15, офис 2
Тел.:     052/ 50 10 17
Еmail:  office@igal.biz


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2024, Всички права запазени.Защита на личните данни