Политика за защита на личните данни

1. Администратор на лични данни

Лични данни са всяка информация, с която се идентифицира дадено физическо лице.

По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните Администратор на личните данни за сайта достъпен на адрес https//:igal.biz е „Игал“ ООД, ЕИК 040371198, представлявано от Илия Илиев, гр. Варна, ул. "Бели лилии" № 15, офис 2, GSM: 0888 564 260 имейл: office@igal.biz.

Администраторът не обработва специални категории лични данни и такива на лица под 18 години. Предоставяйки ни данни, вие ни декларирате, че сте на възраст над 18 години.

 

2. Видове лични данни, които събираме. Предназначение.

2.1. Информация, която се събира автоматично. Вие получавате достъп до сайта, без да въвеждате лични данни. В този случай автоматично се обработва определена информация – „бисквитки”, анализ на сайта чрез Google Analytics. Тези данни се използват за подобряване функционалността на сайта и за статистически анализ на посещенията.

2.2. Препратки към други сайтове. Igaz.biz може да препраща към други сайтове. Ако решите да последвате тези препратки, следва да имате предвид, че за тях са валидни политиките за защита на личните данни на съответните сайтове.

2.3. Данни от онлайн форма за контакт. Когато направите запитване чрез формата за контакт вие предоставяте лични данни, които се обработват за целите на взаимодействието си нас, което сте инициирали.

 

3. Предоставяне на лични данни на трети страни

Събраните от нас чрез Igal.biz не се предоставят на трети лица.

 

4. Сигурност на личните данни

Всички ваши данни, предоставени чрез сайта или по телефон са изцяло конфиденциални и защитени. Те ще бъдат използвани само за нуждите на този сайт и за изпълнение на вашите поръчки, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Ние сме въвели мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, промяна, изтичане или достъп до личните ви данни.

 

5. Срок за съхраняване на данните

Данните събрани чрез сайта Igal.biz се съхраняват до изпълнение на целите, за които са събрани, или до оттегляне на даденото съгласие за обработването им.

 

6. Вашите права като потребител

По отношение на предоставените и събрани лични данни имате следните права:

- безплатен достъп (копие от личните ви данни, които съхраняваме) и право на преносимост на данните (предаването им на трети лица с цел изпълнение на конкретни бизнес цели);

- коригиране или изтриване на лични данни, които съхраняваме, когато не е налице основателна причина да продължим да ги обработваме;

- възражения срещу обработването на вашите лични данни, което се основава на правен интерес (например за маркетингови цели).

За да упражните горепосочените права, моля свържете се с Администраторът на лични данни.

 

7. Промяна на настоящата политика

Igal.biz има право да променя и актуализира настоящата Политика. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на https://igal.biz/bg/info/privacy/

 

Последна актуализация 10.09.2018г.

 

Политика за защита на личните данни
Контакти
Адрес: Варна 9000
             ул."Бели лилии" 15, офис 2
Тел.:     052/ 50 10 17
Еmail:  office@igal.biz


ОТКРИЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ 2023, Всички права запазени.Защита на личните данни